Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Start > Redakcja językowa tekstu

Czy zdajesz sobie sprawę, że redakcja językowa zwykła jest kluczowym elementem całego procesu?


Procesu, dzięki któremu Twój tekst wygląda w pełni profesjonalnie. Pamiętaj, Twój tekst świadczy o Tobie. Nieważne, czy jest to referat, praca dyplomowa, wpis na stronie internetowej czy blogu. Tekst z błędami, pozbawiony logiki, do tego niesformatowany nie przyniesie chluby Tobie, autorowi takiego tekstu. Możemy temu zaradzić.


Narciarz szusujący na nartostradzie.

Czy wiesz, jakie błędy wyłapiemy podczas redakcji językowej?


Zobacz, co gwarantujemy Ci w ramach redakcji językowej:

 • poprawimy wszelkie błędy językowe:
  • ortograficzne,
  • gramatyczne,
  • interpunkcyjne,
  • fleksyjne,
  • składniowe.
 • poprawimy błędy logiczne (budowa zdań, akapitów, rozdziałów, całej pracy),
 • poprawimy błędy stylistyczne:
  • retoryczne,
  • frazeologiczne,
  • składniowe,
  • leksykalne,
  • likwidacja powtórzeń.
 • poprawimy błędy typograficzne edycyjne:
  • zbędne spacje,
  • niepotrzebne kursywy,
  • pogrubienia,
  • nieprawidłowe cudzysłowy,
  • nieuzasadniona różnorodność czcionek,
  • brak wyraźnego zaznaczenia cytatu i tytułu,
  • dywizy (łączniki) (-), półpauzy (--), pauzy (myślniki) (---).
 • skorygujemy literówki,
 • poprawimy budowę zdań, szyk, logiczność wywodu lub wskażemy Ci miejsca do poprawy,
 • poprawimy płynność i melodię tekstu,
 • dostosujemy styl do przeznaczenia tekstu,
 • częściowo sformatujemy tekst, czyli ujednolicimy zapisy i wyróżnienia, podzielimy tekst na akapity,
 • ujednolicimy zapisy językowe w całym tekście (skróty, nazwy, forma liczebników, dat, stylów pisma).

Redakcja językowa tekstu nie obejmuje merytorycznego sprawdzania tekstu lub jego fragmentów, w tym nazw własnych, nazwisk, nazw geograficznych itp. Tego typu prace stanowią osobne zlecenie i są dodatkowo płatne.


Jak ustalamy koszt redakcji?

Do ustalenia kosztu usługi potrzebujemy informacji o liczbie znaków ze spacjami. Ewentualnie dokładnej liczby arkuszy wydawniczych.
Jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami.


Liczbę znaków ze spacjami możesz sprawdzić:

 • w edytorze Word pakietu MS Office: w zakładce Recenzja (ang. Review), a następnie klinkąć Statystyka wyrazów (ang. Word Count). Odczytujemy wartość w polu Znaki (ze spacjami) (ang. Characters (with spaces)).
 • w edytorze Writer pakietu OpenOffice: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie wybrać Policz słowa (ang. Word Count). Odczytujemy wartość Znaki (ang. Characters) w bloku Cały dokument (ang. Whole Document).
 • w edytorze Dokument Google usługi Google Docs: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie kliknąć Liczba słów (ang. Word Count). Odczytujemy wartość Znaki (ang. Characters).


Może się zastanawiasz, dlaczego masz płacić za spacje? Zarówno w znaczeniu technicznym, jak i merytorycznym, spacja jest znakiem, zajmuje tyle samo bajtów, co każdy inny znak. Poza tym, czyjesteśwstanieodczytaćtentekstbezspacji?


Na tym etapie pracujemy na plikach Worda (doc, docx), Writera (odt) i innych plikach tekstowych. Wynikiem koncowym jest zawsze plik w formacie docx lub pdf.


Jeśli nadal masz wątpliwości, czy redakcja językowa Ci wystarczy, skontaktuj się z nami.
A kiedy zamierzasz się z nami skontaktować? Nie zwlekaj, zrób to teraz.