Image by wirestock on Freepik

Jeśli tego chcesz, Twój tekst może wyglądać bardzo profesjonalnie.


Formatowanie tekstu jest niezbedne dla tekstu. To formatowanie tekstu nadaje Twojej pracy profesjonalny wygląd. Wielkość marginesów, jaką czcionkę wybrać, jak wstawić przypisy i w jakim formacie, a co z bibliografią? A może dostałeś z uczelni lub wydawnictwa jakieś wytyczne i nie wszystko ogarniasz?


Pamiętaj, że ja Ci z tym pomogę. Możesz mi spokojnie powierzyć swój tekst.


Czym zajmę się w czasie formatowania Twojego tekstu?

 • uwzględnię wszystkie wymogi uczelni lub wydawcy, co do wyglądu tekstu;
 • ustawię marginesy, w zależności od przeznaczenia tekstu;
 • wybiorę odpowiednie czcionki, ich krój, wielkość i siłę;
 • dopasuję interlinię i akapity;
 • zaktualizuję lub utworzę spis treści;
 • zaktualizuję lub utworzę spisy tabel, rysunków, wykresów;
 • przygotuję stronę tytułową;
 • nadam przypisom wymagany wygląd i układ, a także zweryfikuję ich poprawność;
 • dostosuję bibliografię do obowiązujących norm zapisu bibliograficznego;
 • dopilnuję, aby tabele, rysunki, wykresy i przypisy pojawiały się we właściwych miejscach w tekście;
 • ujednolicę opisy tabel, rysunków, wykresów, zapisów tytułów i ich podrzędności, zgodnie z wymaganiami lub ogólnie przyjętymi zasadami.

Jeśli ważny jest dla Ciebie wygląd Twojego tekstu, to z pewnością skorzystasz z mojej pomocy.


Napisz już teraz!>


Napisz do mnie: