Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Polityka prywatności

Polityka prywatności


Administrator z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.


§ 1. Podstawowe definicje


1. Abonament - opłacone prawo do korzystania z określonych świadczeń, płatny przed rozpoczęciem korzystania z tych świadczeń („z góry”) na pewien okres (miesiąc, rok). Tutaj abonament wynosi 30 dni.


2. Administrator - osoba fizyczna, instytucja lub firma zarządzająca, obsługująca stronę internetową i realizująca usługi oferowane za pośrednictwem zarządzanej i obsługiwanej przez te podmioty, strony internetowej. Tutaj, właściciel firmy lub osoba przez niego wskazana.


3. Serwis - zbiór stron internetowych, tworzących integralną całość, które dotyczą określonego zagadnienia i umieszczonych na jednym serwerze, dostępnych pod jednym adresem internetowym. Każda z tych stron zawiera tekst, grafikę, a czasem również elementy zaawansowane jak formularze (kontaktowe, zamówień), multimedia itp. Tutaj strona internetowa znajdująca się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl.


4. Użytkownik - osoba korzystająca z określonych zasobów, którym przyświeca osiągnięcie określonego celu. W przypadku użytkownika serwisu internetowego, zasobami jest serwis internetowy, zaś celem - uzyskanie informacji na temat związany z zakresem serwisu. Tutaj, każda osoba korzystająca z zasobów strony internetowej, znajdującej się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl.


5. Regulamin - zestawienie istotnych zasad regulujących funkcjonowanie i postępowanie danego podmiotu. Regulamin świadczenia usług, zawiera zestawienie istotnych zasad regulujących funkcjonowanie danego serwisu i postępowanie (z informacjami, z danymi, z użytkownikami) przez zarządzającego takim serwisem. Tutaj, treść, którą właśnie czytasz.


6. Polityka prywatności - to dokument zamieszczany na stronie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane. Najczęściej informacje te obejmują - poza danymi osobowymi użytkowników - także sposób wykorzystania, czy przekazywania tych danych, sposoby kontaktu z użytkownikmi, praw przysługujących użytkownikom, itp. Polityka prywatności jest rownież dobrym sposobem na spełenienie obowiązku informacyjnego nakazanego przez prawo. Jednakże polityka ta nie jest wymagana przez żadne przepisy prawa. Tutaj, dokument znajdujący się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl/polityka-prywatnosci.html.


7. Operator płatności - podmiot odpowiedzialny za realizację transakcji elektronicznych online z wykorzystaniem dostępnych metod płatności, m.in. przelewy online, płatność kartą lub Blikiem.


8. Cookies (ciasteczka) - to krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet, smartfon), a wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik. Cookies służą zbieraniu danych osobowych, a także preferencji użytkownika i personalizowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści, czy dopasowania reklam. Często również strony internetowe są tak napisane, że bez zgody na korzystanie z cookies, dana strona nie działa prawidłowo.


9. Redaktor - osoba fizyczna, wykonująca usługi oferowane przez Administratora w Serwisie Wizjonerzytekstu.pl. Redaktorem może być także Administrator. Tutaj, Właścicel firmy lub osoba przez niego wskazana.


10. Klient - osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji, firmy lub spółki, która zakupiła usługi lub towary i za nie zapłaciła.


11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 2. Postanowienia wstępne


1. Administratorem danych osobowych jest Halina Sadulak, prowadząca firmę Usługi specjalistyczne Halina Sadulak (zwana dalej: „Administratorem”) z siedzibą w Głogowie (adres: ), identyfikująca się numerami NIP: 6931654876, REGON: 388598407.


2. Administrator jest właścicielem strony internetowej Wizjonerzytekstu.pl, dostępnej pod adresem https://wizjonerzytwkstu.pl (zwanej dalej „Serwisem”).


3. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.


§ 3. Administrator danych osobowych


1. Jako administrator danych osobowych Administrator odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.


2. Administrator przetwarza dane osób, które:

 • wykupiły usługę abonamentową,
 • dokonały płatności jednorazowej,
 • zamówiły dowolną usługę poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej.

3. Administrator nie przetwarza danych osób, które kontaktowały się z Administratorem za pośrednictwem telefonu lub maila, ale nie skorzystały z oferty Serwisu.


4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl/kontakt.php lub pod adresem e-mail: biuro@wizjonerzytekstu.pl.


§ 4. Zasady przetwarzania danych


1. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną Polityką prywatności.


Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o nowej ofercie lub modyfikacji istniejącej oferty
Przetwarzamy dane na podstawie powierzonego zlecenia np. w celu realizacji usług z oferty Serwisu
Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności
Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu przekazania wykonanego zlecenia

2. W zależności od rodzaju relacji Użytkownika z Administratorem, zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.


Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu
Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanych warunków realizacji zamówienia
Przetwarzamy dane dotyczące rozliczeń finansowych np. dokonanych wpłat
Przetwarzamy dane dotyczące historii współpracy np. zestawienie zrealizowanych zleceń

3. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.


Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o zmianach w ofercie
Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
Przetwarzamy dane w celu dopasowania warunków realizacji zlecenia
Przetwarzamy dane w celu weryfikacji poprawności rozliczeń finansowych
Przetwarzamy dane w celu powiadomienia o realizacji zlecenia
Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twoich zleceń

4. Forma kontaktu ze strony Administratora zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu. Jednocześnie Administrator zaznacza, iż preferowaną formą kontaktu z Użytkownikami jest poczta elektroniczna.


Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości SMS na telefony komórkowe
Dzwonimy na telefony stacjonarne

5. Administrator nie profiluje w żaden sposób przekazywanych treści.


6. Serwis nie wykorzystuje plików Cookies (ciasteczek).


7. Administrator nie przekazuje żadnych danych czy informacji osobom trzecim, poza tymi wynikającymi z wymogów prawa lub konieczności realizacji usług.


8. Administrator ma prawo udostępniać zgromadzone dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów.


9. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania.


10. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:

 • rozliczalności,
 • przejrzystości,
 • prawidłowości,
 • rzetelności,
 • integralności,
 • poufności.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody przez Użytkownika na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.


12. Administrator informuje, iż współpracuje z następującymi firmami w zakresie:

 • realizowania i przetwarzania płatności - PayPro SA z Poznania, operatora serwisu Przelewy24 - Polityka prywatności,
 • utrzymywania stron i baz danych - dhosting.pl Sp. z o.o. z Warszawy, operatora serwisu dhosting.pl - Polityka prywatności.

13. Administrator informuje, iż wszelkie informacje dotyczące m.in. Abonamentu, płatności zamieszczone zostały w Regulaminie strony.


§ 5. Postanowienia końcowe


1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


3. Polityka prywatności wchodzi w życie od dnia 1 maja 2021 r.


4. Administrator może zmienić Politykę prywatności w każdym czasie przez publikację zmienionej Polityki prywatności. Archiwalne wersje Polityki prywatności Administrator udostępni pod osobnym adresem. Do umów zawartych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się Politykę prywatności obowiązującą w chwili zawarcia umowy.


5. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego w stopce strony internetowej: https://wizjonerzytekstu.pl, a następnie skopiować treść do pliku i ją wydrukować.§ 6. Informacje dodatkowe


1. Ikony wykorzystane w niniejszej Polityce prywatności. W kolejności od góry.


2. Zdjęcia innych Twórców wykorzystane w Serwisie.