Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Start > Przepisywanie tekstów

Wyobraź sobie, że straciłeś plik z tekstem i został Ci tylko wydruk. A może wolisz pisać ręcznie lub na maszynie?


Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, zleć nam przepisanie Twego tekstu.


Wędkowanie w zaciszu z psem.

W ramach tej usługi:

 • przepiszemy Twój tekst z zachowaniem układu oryginału;
 • przepiszemy Twój tekst ze zmianą układu, zgodnie z Twoim życzeniem;
 • połączymy teksty z różnych źródeł według Twoich instrukcji;
 • teksty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej przygotujemy gotowe do wydruku;
 • tekst poddamy redakcji i korekcie;
 • przygotujemy stronę tytułową, spis treści, bibliografię;
 • opracujemy przypisy do tekstu według Twoich zaleceń lub zasad ogólnych;
 • ustawimy marginesy, odpowiednią czcionkę, interlinię;
 • tekst dostaniesz zapisany w dwóch wersjach: w oryginale (bez poprawek) i gotowy do druku (z naniesionymi poprawkami).

Oferta dla urzędów samorządowych na przygotowanie audiodeskrypcji zapisów obrad rad samorządu lokalnego


W ramach tej usługi proponujemy:

 • ręczne przygotowanie surowego pliku tekstowego z pełnym zapisem ścieżki dźwiękowej pliku wideo;
 • opracowanie surowego tekstu zgodnie z wytycznymi od Państwa, zgodnie z zasadami sporządzania transkrypcji sądowych lub zgodnie z powszechnie panującymi zasadami;
 • zapewnienie poprawności językowej tworzonego tekstu, która obejmuje:
  • błędy językowe: ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne, fleksyjne i składniowe;
  • błędy logiczne: budowę zdań, akapitów, rozdziałów, całego tekstu;
  • błędy stylistyczne: retoryczne, frazeologiczne, składniowe, leksykalne, likwidację powtórzeń;
  • błędy typograficzne edycyjne: zbędne spacje, niepotrzebne kursywy, pogrubienia, nieprawidłowe cudzysłowy, nieuzasadniona różnorodność czcionek, brak wyraźnego zaznaczenia cytatu i tytułu, dywizy (łączniki) [-], półpauzy [--], pauzy (myślniki) [---];
  • skorygowanie literówek.
 • korektę (tzw. pierwsze czytanie);
 • sprawdzenie poprawności nazw, nazwisk, skrótów i innych zapisów;
 • formatowanie tekstu: ustawienie marginesów, ustawienie interlinii i akapitów;
 • ujednolicenie zapisów i wyróżnień, podzielenie tekstu na akapity;
 • błędy typograficzne składu tekstu: wdowy, bękarty, sieroty, szewce, rynny, szczecinki;
 • ujednolicenie zapisów językowych w całym tekście (skróty, nazwy, forma liczebników, dat, stylów pisma, opisów tabel, rysunków, wykresów, zapisów tytułów i ich podrzędności);
 • utworzenie strony tytułowej;
 • tworzenie spisu treści pliku z zapisem sesji rady samorządu lokalnego (aktywny);
 • modyfikację tabel i wykresów lub ich utworzenie (jeśli występują);
 • odpowiednie ustawienie tabel, rysunków i wykresów, aby pojawiały się we właściwym miejscu strony;
 • tworzenie spisów tabel, rysunków, wykazów i odnośników do nich w tekście;
 • dostosowanie bibliografii do obowiązujących norm zapisu bibliograficznego (jeśli bibliografia jest dostępna);
 • korektę końcową.

WAŻNE! Każda usługa przepisywania tekstu połączona jest z redakcją, formatowaniem i korektą!


Jeśli chcesz, możesz skorzystać z tej usługi.
Wyślij zapytanie teraz!