Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Start > Skład i łam

Wiesz, że to już końcówka prac nad Twoim tekstem?


Jest to w zasadzie trzeci ważny etap przygotowania tekstu do druku. Po jego napisaniu i redakcji językowej. Na tym etapie wlewamy tekst do przygotowanego szablonu zwanego layoutem.


Skład starą metoda.

Czy wiesz, jak możemy Ci pomóc?


Odpowiednio sformatujemy tekst, złożymy i złamiemy.


Składanie i łamanie tekstu są kolejnym etapem pracy nad wydaniem tesktu drukiem lub opublikowaniem w wersji cyfrowej.
Proces ten przebiega w ścisłym kontakcie z Tobą.
Na początku ustalamy istotne parametry, tj. wymogi wydawnictwa, rodzaj książki (beletrystyka, naukowa, itp.), zawartość (sam tekst, tekst i przypisy, tekst, przypisy i grafika, itd.).
Następnie przygotowujemy projekt layoutu (szablonu), ustalamy format książki, marginesy, krój i wielkość czcionki, wiekość interlinii, ilość kolumn, żywe paginy, itp.
Po Twojej akceptacji wlewamy tekst do layoutu i formatujemy tekst zgodnie z ustaleniami. Wlewanie to nic innego jak skopiowanie tekstu z pliku Worda do pliku InDesign.
Zadbamy również o to, by pozbyć się wiszących spójników, podwójnych spacji, by zamienić dywizy na półpauzy.
W przypadku ilustracji umieszczanych w tekście, odpowiednio przygotujemy te grafiki do druku.

Koszt składu i łamania ustalamy indywidualnie, w zależności m.in. od stopnia skomplikowania tekstu, ilości arkuszy wydawniczych.

Orientacyjne koszty za arkusz wydawniczy przedstawiają się następująco:


  • tekst prosty - beletrystyka, bez dodatków (przypisów, tabel, wykresów, ilustracji) - od 70 zł netto;
  • tekst z dodatkami - niewielka liczba przypisów, pojedyncze tabele, wykresy i ilustracje - od 90 zł netto;
  • tekst naukowy - przypisy, tabele, wykresy, ilustracje - od 110 zł netto;
  • tekst z dużą liczbą dodatków - przypisy, tabele, wykresy i ilustracje stanowią ponad 50% objętości tekstu - od 160 zł netto;
  • naniesienie korekty na tekst w pliku - od 15 zł netto.

Usługi dodatkowe:


  • projekt layoutu książki lub innej publikacji, w przypadku, gdy Twoje oczekiwania wykraczają poza prosty, standardowy layout - od 300 zł netto za projekt;
  • obróbka zdjęcia w celu przygotowania fotografii do druku - od 10 zł netto za zdjęcie.

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Chcesz jak najszybciej poznać koszt składu i łamu Twojego tekstu, już dziś skontaktuj się z nami.