Książki wykorzystywane przy redakcji i korekcie tekstu


Dbam o to, by moja wiedza była rzetelna i aktualna.
Korzystam z wielu sprawdzonych źródeł, głównie są to publikacje PWN.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji
Redakcja naukowa: Edward Polański

Wydanie: 4, 2016 r.; druk: 2021 r. | Liczba stron: 1340, ponad 140 000 haseł

Największy słownik ortograficzny PWN. Zgodny z najnowszymi zmianami w ortografii:

 • najnowsze wyrazy, np. afterparty, Android, brafitterka, buspas, cyberprzemoc, dissować, dron, elektrośmieć, Euroland, Fejs, helpdesk, hipster, kamper, lajkować, lanserka, mem, niekapek, odstresowywać, paczkomat, parabank, samozatrudnienie, stalker, surogatka, ściema, tweetować, wiral;
 • szeroki wybór nazw własnych: imion, nazwisk, nazw miejscowych i in.;
 • obszerny wykład zasad pisowni i interpunkcji, wyjaśniający wiele kwestii dotychczas wątpliwych;
 • formy odmiany wyrazów i oznaczenia ich podziałów na granicy wierszy;
 • liczne odesłania od haseł do zasad pisowni;
 • aneks z najnowszymi zmianami w ortografii;
 • spis wyrazów równobrzmiących o różnej pisowni.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Wielki słownik języka polskiego PWN t. I-V
Redakcja naukowa: praca zbiorowa

Wydanie: 1, 2018 r., druk: 2018 r. | Liczba stron: 5814, tomów: 5, ok. 100 000 haseł, 150 000 znaczeń

Wielki słownik języka polskiego PWN, t. I–V zawiera słownictwo języka ogólnopolskiego (standardowego, kulturalnego, literackiego) w jego różnych odmianach. Poza słownictwem języka codziennego obejmie m.in. słownictwo książkowe, urzędowe, naukowe czy religijne, określenia grzecznościowe, wyrazy podniosłe, terminologię z różnych dziedzin nauki i techniki, niektóre regionalizmy, słownictwo różnych środowisk, a także część słownictwa potocznego. Rejestruje i opisuje również słowa najnowsze, które weszły do polszczyzny ogólnej w ciągu ostatnich 15 lat Jest słownikiem normatywnym, czyli podane w nim słowa odpowiadają kryteriom kultury języka. Podaje pochodzenie słów, ich znaczenia, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy specjalistyczne, a także liczne przykłady użycia zaczerpnięte z autentycznych tekstów pisanych i mówionych. W części gramatycznej przytacza formy odmiany wyrazów, tam, gdzie jest to konieczne, zawiera informacje dotyczące pisowni i wymowy, a w większości haseł czasownikowych - informacje składniowe.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Wielki słownik wyrazów obcych PWN
Redakcja naukowa: Andrzej Bańkowski

Wydanie: 1, 2005 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 1348, ok. 40 000 haseł

Największy słownik wyrazów obcych na polskim rynku. Niezbędny zarówno profesjonalistom, jak i wszystkim użytkownikom polszczyzny. Zawiera około 40 000 haseł i podhaseł, w tym prawie 14 000 po raz pierwszy w tym wydaniu. Rejestruje wyrazy, które stosunkowo niedawno weszły do polszczyzny (np. audiotekstowy, biznes partner, chat, faktoring, gyros, ramoneska, reality show, survival), oraz takie, które zostały dawniej zapożyczone, ale wciąż zachowują obcy charakter.
Słownik zawiera obszerny wybór sentencji i zwrotów obcojęzycznych, wyrazy pochodne oraz obszerne informacje etymologiczne i informacje o wymowie. W książce zamieszczono klarowne definicje formy odmiany wyrazów - novum w tego rodzaju słownikach.
Słownik został oparty na Korpusie Języka Polskiego PWN. Etymologię opracował prof. Andrzej Bańkowski.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN
Redakcja naukowa: Mirosław Bańko

Wydanie 1, 2005 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 1012, ponad 80 000 haseł

Słownik grupuje wyrazy według znaczenia i pomaga znaleźć słowo, które najlepiej oddaje zamierzony sens wypowiedzi. Dzięki temu ułatwia tworzenie tekstów.
Słownik zawiera:

 • ponad 80 000 haseł, połączonych za pomocą prawie 180 000 relacji;
 • 35 000 synonimów, czyli wyrazów równoznacznych, np. bezrząd, bezhołowie, rozprzężenie są synonimami anarchii;
 • 4 500 antonimów, czyli wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym, np. plus - minus, duży - mały, wejść - wyjść;
 • 45 000 hiperonimów i hiponimów, czyli par wyrazów różniących się ogólnością znaczenia, np. bakteria - dwoinka, płakać - łkać, żółty - bursztynowy;
 • 4 500 holonimów i meronimów, czyli par wyrażających relację "całość - część", np. but - podeszwa, matematyka - algebra, ławica - ryba.
Podstawą źródłową słownika jest Korpus Języka Polskiego czyli elektroniczny zbiór tekstów, który gwarantuje słownikom PWN wiarygodność.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego
Autor: Krystyna Długosz-Kurczabowa

Wydanie 1, 2016 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 884, ok. 15 000 haseł

Największy i najnowszy słownik etymologiczny polszczyzny od A do Z. Napisany przystępnie, bogaty w informacje kulturowe.
Zawiera:

 • informacje o pochodzeniu około 15 000 wyrazów, zarówno rodzimych, jak i obcych;
 • wyrazy pokrewne zebrane w jednym artykule hasłowym;
 • związki etymologiczne pośrednie i bezpośrednie;
 • obfitość przykładów i wyrazów pochodnych;
 • indeks ułatwiający wyszukiwanie wyrazów.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami
Redakcja naukowa: Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz

Wydanie 1, 2005 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 840, ponad 17 000 związków wyrazowych

Największy słownik frazeologiczny, jaki ukazał się w ostatnich latach!
Pozwala lepiej poznać zasoby frazeologiczne polszczyzny, sposób użycia frazeologizmów i ich funkcjonowanie we współczesnym języku. Pomaga zarówno w lekturze tekstów, jak i w ich tworzeniu.
Słownik zawiera:

 • ponad 17 000 związków wyrazowych ilustrowanych 12 000 przykładów z Korpusu Języka Polskiego PWN, liczącego 100 000 000 wyrazów;
 • cytaty z różnorodnych tekstów literackich i prasowych;
 • prawie 500 przysłów opatrzonych definicjami;
 • system odsyłaczy, które ułatwiają odnalezienie poszukiwanego związku frazeologicznego, nawet jeśli czytelnik niedokładnie pamięta jego postać;
 • dodatkowo około 2 000 sentencji, wyrażeń i zwrotów obcojęzycznych z objaśnieniami.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Inny słownik języka polskiego PWN t. I-II
Redakcja naukowa: Mirosaw Bańko

Wydanie I, 2000 r.; druk: 2018 r. | Liczba stron: 2638, 100 000 znaczeń

Całkowicie nowy w Polsce typ słownika, łączący najlepsze tradycje leksykografii z osiągnięciami współczesnego językoznawstwa. Obejmuje 100 000 znaczeń i ilustruje ich użycie za pomocą 150 000 przykładów zaczerpniętych z Korpusu Języka Polskiego PWN.
Bogaty w informacje, a przy tym niezwykle przystępny. Zawiera kontekstowe definicje, które angażują czytelnika i ukazują sposób użycia objaśnianego słowa. Pojęcia złożone rozbija na prostsze, podaje synonimy i antonimy, określa cechy gramatyczne każdego słowa. Jego lekki styl przekazuje nie wprost zaskakująco dużo informacji. W słowniku tym rzeczy trudne okazują się łatwe, a proste stają się jeszcze prostsze.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Słownik synonimów
Autor: Zofia Kubiszyn-Mędrala, Zofia Kurzowa, Mirosław Skarżyński, Justyna Winiarska

Wydanie 4, 10 dodruk, 1998 r.; druk: 2020 r. | Liczba stron: 530, ok. 24 000 haseł

Ileż to razy mieliśmy na końcu języka słowo, którego nie mogliśmy sobie przypomnieć! Pamięć jest zawodna, ale słowniki synonimów są po to, aby ją wspomagać. Pozycje te, bowiem nie tylko gromadzą, ale i uściślają zakres użycia synonimu, a dzięki temu pomagają w doborze właściwego słowa.
Słownik pomoże wszystkim, którzy chcą pisać ciekawie i uniknąć monotonii stylistycznej (urozmaicenie stylu, wyeliminowanie powtórzeń, znalezienie najwłaściwszego słowa w każdej sytuacji, wydobycie źródeł ekspresji zawartych w języku). Zawiera około 24 tysiące haseł, pogrupowanych według znaczeń. Definicje i liczne wskazówki (novum w tego rodzaju słownikach) ułatwiają wybór właściwego synonimu. Kwalifikatory wskazują na przynależność wyrazu do określonego stylu lub odmiany języka. Przejrzysty układ oraz proste definicje sprawiają, że stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów. Doskonały również dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoje słownictwo.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Słownik dobrego stylu czyli wyrazy, które się lubią
Autor: Mirosław Bańko

Wydanie 1, 6 dodruk, 2013 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 476, ok. 5000 haseł

Słownik obejmuje około 5000 haseł, w większości rzeczowników, i wymienia ich typowe połączenia z innymi wyrazami (w sumie 70 000 połączeń). Uwzględnione w słowniku związki wyrazowe są zrozumiałe dla odbiorców, ale dla nadawców mogą być nieoczywiste i często są przedmiotem wątpliwości, a nawet błędów. Słownik odpowiada na takie pytania, jak: co robi parlament? (powołuje kogoś, przyjmuje uchwałę, uchwala coś, zatwierdza), co można zrobić z paszportem? (dostać, otrzymać, uzyskać, wyrobić sobie) oraz jaka może być pamięć? (dobra, doskonała, fenomenalna, fotograficzna, nadzwyczajna, niezwykła, świetna, znakomita albo krótka, słaba, zawodna).
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych
Autor: Mirosław Bańko

Wydanie 1, 3 dodruk, 2010 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 368, ok. 1500 haseł

 • Dlaczego ad 1, ad 2 itd. pisze się bez kropek?
 • Czy można adoptować biura na mieszkania?
 • Co złego jest w akwenach wodnych?
 • Mamy alternatywę - to znaczy co?
 • Jak używać apostrofu?
Na te i inne pytania - nie tylko na literę A - można znaleźć odpowiedź w słowniku.
Nowe wydanie znanego od kilkunastu lat słownika, powiększone i zaktualizowane, jest zbiorem językowych pułapek. Prezentuje zestawienia wyrazów, które szczególnie często są przyczyną wahań i błędów, z objaśnieniami i wskazówkami dotyczącymi ich użycia. Zawiera około 1500 haseł, bogato ilustrowanych przykładami, oraz prawie 50 artykułów problemowych, które uogólniają i systematyzują wiedzę.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Piszemy poprawnie. Poradnik językowy
Autor: Aleksandra Kubiak-Sokół

Wydanie 1, dodruk, 2008; druk: 2017 r. | Liczba stron: 266, ok. 1000 pytań

Poradnik wyjaśnia wiele wątpliwości językowych, czyni zrozumiałymi wyrazy trudne i rzadko spotykane, odkrywa tajemnice pochodzenia wielu wyrazów, objaśnia zawiłości pisowni oraz interpunkcji.
Książka zawiera:

 • około 1000 najciekawszych i najczęściej zadawanych pytań wybranych z zasobów internetowej Poradni Językowej PWN, podzielonych na 13 tematycznych rozdziałów, takich jak np. Pisownia, Odmiana, Wymowa, Interpunkcja i Etymologia;
 • ciekawe i wnikliwe odpowiedzi językoznawców z największych ośrodków naukowych;
 • wiele informacji, których próżno by szukać w ogólnie dostępnych słownikach i poradnikach.
Bogactwo informacji, staranny wybór najciekawszych pytań i odpowiedzi oraz przejrzysty układ sprawiają, że poradnik może być nie tylko bardzo pomocny w codziennym obcowaniu z językiem, ale też miłą lekturą do poduszki.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Gdzie postawić przecinek. Poradnik ze słownikiem
Autor: Alina Gałązka, Jerzy Podracki

Wydanie 1, 2010 r.; druk: 2010 r. | Liczba stron: 294

Ile wart jest przecinek w tekście? Według anegdoty tyle, ile ludzkie życie. W anegdocie na moment przed egzekucją wpada posłaniec z wiadomością: Ułaskawić, nie można powiesić. Gdyby przecinek postawiono dwa słowa dalej, historia nie miałaby szczęśliwego zakończenia. Choć na co dzień nie uczestniczymy w tak drastycznych wydarzeniach, to warto wiedzieć, jak używać znaków przestankowych, gdyż dzięki temu można uniknąć wielu nieporozumień.
Książka składa się z 3 części: zasad przestankowania, słowniczka i porad językowych. Słownik jest nieocenioną pomocą dla tych wszystkich, którzy na co dzień piszą rozmaite teksty i nie ufają automatycznym korektorom pisowni.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Poprawnie po polsku. Poradnik językowy
Wybór i opracowanie: Aleksandra Kubiak-Sokół

Wydanie 1, dodruk, 2007 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 388, ok. 1000 pytań

Poradnik wyjaśnia wiele wątpliwości językowych, czyni zrozumiałymi wyrazy trudne i rzadko spotykane, odkrywa tajemnice pochodzenia wielu wyrazów, objaśnia zawiłości pisowni oraz interpunkcji.
Książka zawiera:

 • około 1000 najciekawszych i najczęściej zadawanych pytań wybranych z zasobów internetowej Poradni Językowej PWN, podzielonych na 13 tematycznych rozdziałów, takich jak np. Pisownia, Odmiana, Wymowa, Interpunkcja i Etymologia;
 • ciekawe i wnikliwe odpowiedzi językoznawców z największych ośrodków naukowych;
 • wiele informacji, których próżno by szukać w ogólnie dostępnych słownikach i poradnikach.
Bogactwo informacji, staranny wybór najciekawszych pytań i odpowiedzi oraz przejrzysty układ sprawiają, że poradnik może być nie tylko bardzo pomocny w codziennym obcowaniu z językiem, ale też miłą lekturą do poduszki.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem
Autor: Aldona Skudrzykowa, Edward Polański

Wydanie 1, dodruk, 2010 r.; druk: 2014 r. | Liczba stron: 296

Bardzo często zadajemy sobie pytanie: Jak pisać? Razem czy osobno? Niezależnie od tego, czy wysyłamy służbowy e-mail, przygotowujemy referat, rozmawiamy przez komunikator internetowy czy też opracowujemy materiały do publikacji - w każdej z tych sytuacji mogą się rodzić wątpliwości. Warto wtedy sięgnąć po nowy poradnik PWN i sprawdzić, że naprawdę naprawdę pisze się razem, a na pewno na pewno osobno. Książka zawiera zasady pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem oraz słownik, w którym autorzy zgromadzili wyrazy o kłopotliwej pisowni, a także porady wybrane z internetowej Poradni Językowej PWN.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora, Wzory tekstów użytkowych.
Autor: Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Ewa Wolańska, Adam Wolański, Monika Zaśko-Zielińska

Wydanie 1, 2009 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 296

Książka-poradnik, która bardzo rzetelnie i w przystępny sposób przedstawia zasady opracowania tekstów pod względem edytorsko-typograficznym. Uczy, jak pisać i redagować różne teksty. Dzięki licznym wzorcowym przykładom pisanie i redagowanie przestaje być sztuką trudną.
Poradnik prezentuje:

 • bogatą i uporządkowaną wiedzę z zakresu edytorstwa i typografii z uwzględnieniem takich elementów, jak: nagłówki, tabele, przypisy, bibliografia, indeksy;
 • opis struktury 55 gatunków tekstów użytkowych, takich jak: e-mail, nekrolog, podanie, prezentacja, protokół, referat, wraz z przykładami ich realizacji;
 • wskazówki ułatwiające samodzielne komponowanie tekstów.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Edycja tekstów. Praktyczny poradnik
Autor: Adam Wolański

Wydanie 1, 2008 r.; druk: 2022 r. | Liczba stron: 382

Książka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego przygotowania różnych typów publikacji do wydania drukiem lub elektronicznie - począwszy od poziomu typograficznego (rodzaje pisma, wyróżnienia typograficzne), przez elementy językowe i pozajęzykowe (nazwy własne, jednostki miar i wag, zapis liczb), po elementy makrostruktury różnych typów publikacji (części składowe gazety i artykułu prasowego, części składowe książki). Przeznaczona jest dla autorów publikacji, pracowników instytucji związanych z procesem wydawniczo-poligraficznym (redaktorów merytorycznych i technicznych, korektorów, operatorów DTP, typografów, poligrafów, grafików itd.), studentów specjalizacji wydawniczo-redaktorskich na wydziałach polonistyki, bibliologii i dziennikarstwa oraz słuchaczy podyplomowych studiów edytorstwa.
Opis i zdjęcie pochodzi ze strony PWN.
Inne źródła i metody


Korzystam również ze stron internetowych:
Rady Języka Polskiego
Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego
Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego
Poradni Językowej PWN
Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego

Poza aktualną wiedzą teoretyczną konieczna jest jeszcze wiedza praktyczna, jak tę wiedzę teoretyczną użyć. Określa się to powszechnie doświadczeniem.
Ja swoje zbudowałam podczas opracowywania tekstów artykułów specjalistycznych, prac (w tym doktorskich) z prawa, ekonomii, filologii polskiej, informatyki i wielu innych. Mam również całkiem spore doświadczenie w pracach z podręcznikami do szkół podstawowych i średnich.


Wiedza i doświadczenie musi być wspomagane przez odpowiednie „czucie” opracowywanego tekstu. W przypadku zasad edycyjnych nie ma ścisłych wytycznych, jak w przypadku ortografii i interpunkcji. Wiele zagadnień wymaga przyjęcia formy odpowiedniej do charakteru tekstu. Jednakże zawsze najważniejsza jest konsekwencja w stosowaniu przyjętych rozwiązań.


Tak właśnie pracuję. Chcesz mi zadać pytanie? Pisz śmiało.


Napisz do mnie: