Image by Freepik

Masz do wyboru drogę, którą chcesz płynąćRedakcja tekstu


Masz gotowy tekst.
Chcesz sprawdzić go pod kątem błędów. Ortograficznych, interpunkcyjnych i innych.
Chcesz sprawdzić poprawność logiczną i kompozycyjną.

1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 10 zł

1 arkusz wydawniczy** (40 000 zzs) – od 100 zł

Zlecenie ekspresowe - +50%

Wykonanie próbki tekstu (do 3 stron) – bezpłatnie

Czytaj o redakcji tekstuFormatowanie tekstu


Masz zredagowany tekst.
Chcesz przygotować go do wydruku, do dalszego czytania.
Zależy Ci na profesjonalnym wyglądzie i układzie.

1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 5 zł

1 arkusz wydawniczy** (40 000 zzs) – od 45 zł

Zlecenie ekspresowe - +50%
Czytaj o formatowaniu tekstuKorekta tekstu


Masz sformatowany lub złożony tekst.
Chcesz sprawdzić, czy nie ma w nim już błędów.
Chcesz sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe.

1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 6 zł

1 arkusz wydawniczy** (40 000) – od 50 zł

Zlecenie ekspresowe - +50%

Wykonanie próbki tekstu (do 3 stron) – bezpłatnie

Czytaj o korekcie tekstu
Copywriting


Potrzebujesz dobrego tekstu.
A może dokumentów, instrukcji, pism urzędowych.
Chcesz ubrać w słowa swoje myśli, pomysły.

Artykuły specjalistyczne – od 40 zł za 1000 zzs*
Posty na media społecznościowe – od 60 zł
Artykuły na bloga – od 30 zł za 1000 zzs
Teksty na strony internetowe – od 120 zł za jedna stronę (zakładkę)
Pisma urzędowe – od 30 zł za 1000 zzs
Zlecenie ekspresowe - +50%
Potrzebujesz innego dokumentu? – napisz do mnie

Czytaj o copywritinguAudyt stron www


Masz stronę internetową.
Chcesz się upewnić, że tekst jest poprawny, bez błędów.
Czy treść jest zrozumiała, jasna.

1 strona (podstrona, zakładka) – od 100 zł lub cena jak za stronę normatywną przy redakcji lub korekty

Blogi, krótkie artykuły – od 8 zł za stronę normatywną (1800 zzs*)

Zlecenie ekspresowe - +50%

Może wolisz abonament? – napisz do mnie
Czytaj o audycie stron wwwTranskrypcja


Nagrałeś podcast, szkolenie.
Chcesz zapisać Twoje słowa na papierze.
Chcesz dodatkowo opracować spisany tekst.

Transkrypcja nagrań – od 4 zł za minutę lub 10 zł za stronę normatywną (1800 zzs*)

Transkrypcja nagrań z opracowaniem tekstu – od 8 zł za minutę lub 14 zł za stronę normatywną (1800 zzs)

Zlecenie ekspresowe - +50%

Może wolisz abonament? – napisz do mnie


Czytaj o transkrypcji
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Oznaczenia:
* - skrót zzs oznacza liczbę znaków ze spacjami
** - rozliczenie za arkusz wydawniczy obowiązuje od czwartej strony normatywnej


Liczba znaków ze spacjami


Jak sprawdzić liczbę znaków ze spacjami?

  • w edytorze Word pakietu MS Office: w zakładce Recenzja (ang. Review), a następnie klinij Statystyka wyrazów (ang. Word Count). Odczytaj wartość w polu Znaki (ze spacjami) (ang. Characters (with spaces)).
  • w edytorze Writer pakietu OpenOffice: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie wybierz Policz słowa (ang. Word Count). Odczytaj wartość Znaki (ang. Characters) w bloku Cały dokument (ang. Whole Document).
  • w edytorze Dokument Google usługi Google Docs: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie kliknij Liczba słów (ang. Word Count). Odczytaj wartość Znaki (ang. Characters).

Może się zastanawiasz, dlaczego masz płacić za spacje? Zarówno w znaczeniu technicznym, jak i merytorycznym, spacja jest znakiem, zajmuje tyle samo bajtów, co każdy inny znak. Poza tym, czyjesteśwstanieodczytaćtentekstbezspacji?


Jak się oblicza akrusze i strony?

  • jedna strona normatywna to 1800 znaków ze spacjami (tekst w pliku tekstowym docx, doc, odt);
  • jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub 22 strony normatywne (tekst w pliku tekstowym docx, doc, odt) lub 3000 cm2 (w przypadku ilustracji, wzorów, tabel czy zapisów nutowych);
  • jeden arkusz drukarski to osiem stron publikacji w formacie A4 lub 16 stron publikacji w formacie A5, uniwersalny przelicznik to 16 stron publikacji (tekst w pliku Adobe Acrobat pdf).

Może wolisz wybrać abonament? Napisz do mnie, to ustalimy szczegóły.


Napisz do mnie: