Image by wirestock on Freepik

Czym jest redakcja językowa?


Redakcja językowa tekstu, choć popularnie nazywana korektą, jest pierwszym czytaniem tekstu. Pracuję wtedy nad tekstem, który dostałam od Ciebie. Wtedy też poprawiam wiele rodzajów błędów. Redakcja i poprawa błędów oznacza z reguły ingerencję w tekst. Jednakże w pełni szanuję Twoją twórczość, Twoje pomysły i moja ingerencja w tekst będzie ograniczona do niezbędnego minimum. W przypadku konieczności większych zmian, poinformuję Cię o tym i Ty zadecydujesz o zakresie zmian.
Wszystkie zmiany wprowadzam przy włączonej funkcji śledzenia zmian, co daje Ci pełną kontrolę nad wprowadzonymi zmianami.


<

Zobacz jakie błędy wyrzucę za burtę podczas redakcji językowej.
błędy językowe: ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne, fleksyjne, składniowe;
błędy logiczne: budowa zdań, akapitów, rozdziałów, całej pracy;
błędy stylistyczne: retoryczne, frazeologiczne, składniowe, leksykalne i likwidację powtórzeń;
błędy typograficzne edycyjne: zbędne spacje, niepotrzebne kursywy, pogrubienia, nieprawidłowe cudzysłowy, nieuzasadnioną różnorodność czcionek, brak wyraźnego zaznaczenia cytatu i tytułu, dywizy (łączniki) (-), półpauzy (--), pauzy (myślniki) (---);
skoryguję literówki;
poprawię budowę zdań, szyk, logiczność wywodu lub wskażę Ci miejsca do poprawy;
poprawię płynność i melodię tekstu;
dostosuję styl do przeznaczenia tekstu;
ujednolicę zapisy językowe w całym tekście (skróty, nazwy, forma liczebników, dat, stylów pisma).


Redakcja językowa tekstu nie obejmuje merytorycznego sprawdzania tekstu lub jego fragmentów.


Liczba znaków ze spacjami


Do ustalenia kosztu usługi wystaczy mi informacja o liczbie znaków ze spacjami (dla pliku w formacie docx).


Jak sprawdzić liczbę znaków ze spacjami?

  • w edytorze Word pakietu MS Office: w zakładce Recenzja (ang. Review), a następnie klinkąć Statystyka wyrazów (ang. Word Count). Odczytujemy wartość w polu Znaki (ze spacjami) (ang. Characters (with spaces)).
  • w edytorze Writer pakietu OpenOffice: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie wybrać Policz słowa (ang. Word Count). Odczytujemy wartość Znaki (ang. Characters) w bloku Cały dokument (ang. Whole Document).
  • w edytorze Dokument Google usługi Google Docs: w zakładce Narzędzia (ang. Tools), a następnie kliknąć Liczba słów (ang. Word Count). Odczytujemy wartość Znaki (ang. Characters).

Może się zastanawiasz, dlaczego masz płacić za spacje? Zarówno w znaczeniu technicznym, jak i merytorycznym, spacja jest znakiem, zajmuje tyle samo bajtów, co każdy inny znak. Poza tym, czyjesteśwstanieodczytaćtentekstbezspacji?


Jeśli nadal masz wątpliwości, czy redakcja językowa Ci wystarczy, pisz do mnie śmiało. Pomogę.


Napisz do mnie: